Image representing the portal: Cardiff-Dragon

Page icon

Education Safeguarding // Tîm Diogelu Addysg

Image representing the service provider: Child-Safeguarding1 (05-09-2018_0758)

This is a bilingual message // Mae hon yn neges
ddwyieithog.

 

Mae’r Tîm Diogelu Addysg yn rhan o’r Gwasanaethau Plant ac yn cynnig cyngor a chymorth i bob ysgol ar faterion diogelu. Mae’r tîm yn Neuadd y Sir yn cynnwys Rheolwr Gwasanaeth (Lynda Gallagher), dau aelod staff llawn amser (Tom Noaks a Kate Willington (administrative support)) a dau aelod rhan amser o staff (Jo Bowman a Nikki Loukisas).   

 

_____________________________________________________________________________ 

 

The Education Safeguarding Team sit within Children Services and offer advice & support to all schools on safeguarding matters. The team based at County Hall, consist of a Service Manager (Lynda Gallagher), two full time staff member (Tom Noaks & Kate Willington (administrative support) and two part-time staff members (Jo Bowman & Nikki Loukisas).


Loading gif
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Please log in to view applicable resources // Mewngofnodwch i weld yr adnoddau perthnasol.
Loading gif