Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

EMTAS*/Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a Theithwyr*

Image representing the service provider: EMTAS Hands Logo (12-01-2018_1237)

Arweinyddiaeth strategol ar gyfer disgyblion sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol/Lleiafrifoedd Ethnig a Theithwyr/Strategic leadership for EAL/ME & Traveller pupils

 Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message

 

* NODWCH FOD GWASANAETHAU CYFLAWNIAD LLEIAFRIFOEDD ETHNIG A THEITHWYR YN RHAD AC AM DDIM – NID YDYM YN RHAN O WASANAETHAU A FASNACHIR

Mae’r Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a Theithwyr yn cynnwys y ddau wasanaeth canlynol;

  • y Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig
  •  y Gwasanaeth Addysg Teithwyr. 

Mae’r ddau wasanaeth yn cydweithio fel y Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a Theithwyr ac yn rhoi cymorth i wella cyflawniad disgyblion Lleiafrifoedd Ethnig / Saesneg fel Iaith Ychwanegol a Sipsiwn / Teithwyr. 

 _____________________________________________________________________________

* PLEASE NOTE THAT EMTAS SERVICES ARE FREE FOR CARDIFF SCHOOLS - WE ARE NOT PART OF TRADED SERVICES

The Ethnic Minority and Traveller Achievement Service is made up of two service areas;

  • the Ethnic Minority Achievement Service (EMAS)
  • the Traveller Education Service (TES). 

The two service areas work together as EMTAS and provide support to raise the achievement of Minority Ethnic (ME) / English as an Additional Language (EAL) and Gypsy/Traveller pupils. 

 

Header icon

What we do - Beth rydym yn ei wneud

Loading gif
Header icon

EMAS - Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig

Loading gif
Header icon

TES - Gwasanaeth Addysg Teithwyr

Loading gif
Header icon

Further information on TES - Gwybodaeth bellach am y Gwasanaeth Addysg Teithwyr

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif