Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Cardiff Research Centre /Canolfan Ymchwil Caerdydd

Image representing the service provider: SLA CRC Logo - Final (16-08-2017_1409)

Yn cynnig gwasanaethau ymchwil, ymgynghori ac ymgysylltu i gefnogi penderfynu/Providing research, consultation and engagement services to support decision making

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message

Pwy ydym ni...
Mae Canolfan Ymchwil Caerdydd (CYC) yn dîm o swyddogion ymgysylltu a dadansoddwyr data sy’n ymdrechu i roi gwasanaeth ymchwil, gwybodaeth ac ymgynghori cadarn i Gyngor Caerdydd a’i sefydliadau partner. Yn ogystal â chasglu barn pobl leol ar ystod eang o bynciau rydym hefyd yn dadansoddi data gan amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys Cynulliad Cymru, y Cyfrifiad Cenedlaethol a’r GIG. Gyda’i gilydd mae’r rhain yn ein helpu i greu sylfaen dystiolaeth gref i lywio proses benderfynu’r Cyngor.  

_________________________________________________________________________________________________________

Who we are…
Cardiff Research Centre (CRC) is a team of engagement officers and data analysts striving to deliver robust research, information and consultation services for Cardiff Council and its partner organisations. As well as gathering the views and opinions of local people on a wide range of topics we also analyse data from a variety of sources including the Welsh Assembly, the National Census and NHS. Together these help us produce a strong evidence base to inform the Council’s decision making process.


Header icon

Benefits - Manteision

Loading gif
Header icon

More Details - Rhagor o fanylion

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif