Header logo on the right

Communication Detail

Article Image

Refugee Week - Photography Competition // Wythnos Ffoaduriaid - Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog.

 

 

 
Wythnos Ffoaduriaid 17 - 23 Mehefin 2019: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

 
Thema - Chi, fi a’r rheiny a ddaeth o’n blaenau
#Cenedlaethau

 

 
Mae’r thema’n wahoddiad i edrych ar fywydau ffoaduriaid—a’r rheiny sydd wedi’u croesawu – trwy’r cenedlaethau.

 

Gwahoddir ysgolion i gyflwyno ffotograffau ar y thema hon
Nifer uchaf o geisiadau fesul ysgol = 10


Dyddiad cau i gyflwyno: Dydd Gweenr 14 Mehefin


Mae angen i’r holl geisaidau gael eu hanfon yn ddigidol i  
adminemtas@cardiffschools.org.uk

Caiff ceisiadau llwyddiannus eu cyhoeddi yn ystod Wythnos Ffoaduriaid. 
Gall ceisiadau llwyddiannus gael eu rhoi at ei gilydd i wneud Calendr
 
Ewch i http://refugeeweek.org.uk/theme-of-refugee-week-2019/ i gael mwy o wybodaeth ar y thema 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________

 

 

Refugee Week 17 - 23 June 2019: Photography Competition

 

 

Theme - You, me and those who came before
#Generations

 
The theme is an invitation to explore the lives of refugees – and those who have welcomed them – throughout the generations.

 

Schools are invited to submit photographs on this theme
Maximum number of entries per school = 10

 

Closing date for submission: Friday 14th June

 

All entries need to be sent digitally to
adminemtas@cardiffschools.org.uk

Winning entries will be announced during Refugee Week.
Winning entries may be compiled together to make a Calendar


Visit http://refugeeweek.org.uk/theme-of-refugee-week-2019/  for more information on the theme

 

 

01 May 2019

Author
EMTAS
Ethnic Minority and Traveller Achievement Service (EMTAS)
Contact Provider
Action By 14/06/2019